Friday, October 23, 2009

ek 'chance'..

Kaal, me maajyhaa office-table var thevnyaasathi ek phool vikat ghetlaa.


“Ek phool dena bhaai.”

Roj tyaach phoolvalyaa kadun phool vikat ghyaaychi me.
Mhanun kadhich specify karaaychi nahi ki kuthlaa. To deil te phool.

Aaj cha phool ek laal jarberaa hotaa. Pan ‘maanetun vaaklela’.
Me vichaar kelaa, asa phool theu me desk var?
pan tyaachyaa paaklyaa tar chaan aahet. Jau de. Aataa ghetech.
(Ghetla nahi tar phoolala kiti vaait vaatlaa asta!)

Majya desk var thevlaa. ‘Maaza’ chyaa bottle madhey thand paani bharun tyat tyalaa ubhaa kelaa. Divas bhar to ‘maanetun vaaklelach’ hota. khaalich baghat hota.
Roj majhyaa desk var phool baghun phoolavar compliment karnaare lok aaj compliment karat navhte.

Divas sampla. Me ghari gele.Dusraa divas ujaadlaaa.
Me phool vaalya kade valnaar tevdyat manaat ale. Aaj nako navin phool. Rahu de. Maahit nahi malaa kaa asey vaatle.

Thakun bhaagun, travelling karun me majhyaa desk var aale.
Te laal tapora phool ‘uubhyaa maaneyney’ majhyaa kadey paahun hasat hota.


Tya sundar phooolaane malaa aayushaat ek dhadaa shikavlaa.
Patkan aashaa sodun denyaa pekshaa, ‘ek chance’ dyavaa aapan ‘tyaalaa’.
‘Tyaalaa’ mhanje Konihi aani Kaaahihi asu shakte mag- Vyakti/ Vastu/ Ghatanaaa.
U never know! ti Vyakti/ Vastu/ Ghatanaaa punhaa adhi saaarkhi, tajeldaar, tyaach taakatine, tumchya samor ubhi hi raahil!

Wednesday, October 7, 2009

Mumbai

Aaj me manushya jaati chaa veglaach rang pahilaa. Mumbai madhey aayusha asach jagla jaata.


Kaal ratri ushira ghari pohochlyaa mule mala aaj officela nighaaylaa roj chya peksha jaast ushir jhala hota. Majhi nehmichi train aaj chukli hoti. Tari, mala ushir hou naye ani me velechyaa aat office la pohochaava ashi ichaa hoti. Me ‘jalad’ local madhey chadhley. Pan mala jithey utaraychey hote, tyachyaa aadhi don stations war gaadi thambnaar hoti. Me kashi-bashi train made chadhle hote. Daarat ‘latkat’ hote mhanayla harkat nahi. Pahila station-halt ala ani gaadi thambli. Me jyaa daarat ‘latakle’ hote, tyachya samorchyaa daara samor, platform ala hota. Gaadi ardhyahun jaast mokli zali hoti ata. Me daaratun aat pravesh karu shakat hote ata. Ani me kela.


Me jithlyaa daarachyaa bajula ubhi hote, tichech dusraa halt yenaar hotaa. Baaykanchi ek ol aadhich ubhi hoti. Mhanje ardhaa daar ‘block’ kela hota yaa ‘long distance’ janaryaa baaykanni. Tyanchyaa maagey jaagaa naslyaa mule, me dusri ol karun ubhi rahile. Ani haach RULE ahe, mhanun.

Ardha darwaajaa ajun hi moklaa hotaa, pudhchya halt chya lokkannaa chadhnyaasathi.Halt number don ala. Baaykaa chadu laaglyaa. Majyaa haatanvar, tondavar, khaandyaavar…milel tikde, ek baai mala ‘maarat’ mage gheun geli. Me swatahala vaachavnyaachaa prayatna karat hote. tee nighun geli. Nanter dusri baai aali ani tiney hi tech karat mala punhaa maage nhele. Mala khup raag ala hota. Khup vaait hi vaatat hote. Me ordu laagle ki ‘tumhala kahi adhikar nahi kunala maarnyacha!’. Pan tyaa baaykaa aaplyaa maitreeninshi gappaa maarnyat gung zalya hotya. janu kahi jhalech navte! me dagadanshi bolat hote.Ha tamasha evadya baaykanni pahila hota pan ek hi kahi bolli navti he pahun. The so called ’FIRST CLASS LADIES attitude’. Ekhadya chorala maarava tas ya baakaani eka nishpaap moolila maarla hota. Ani bakinni sudha fakt ughdya dolyanni pahila hota. Pan koni kahich bolla nahi.Me badbad keli paach minta pan kahi faaydaa navtaa karan tya gappanmade gung hotya.Mala khup vaait vaatat hote. Mala khup radu yet hote. Train madhun utarlyavar rickshaw made sudhe me radat hote. Mala he kalat navte ki kuni itlka ‘cruel’ kas vaagu shakta? Devane saglyaat shaani & sundar gost banavli- Manus. Pan Manusch maanuski visarla ahe.Mumbai. Khup practical city maanli jaate. Aani tya baddal Mumbaikarann’aa garv hi aahe.

Pan ashi ‘practicality’ kaay upyogachi, jyat tumhi maanuski visrun gela ahat, jo maansacha mool dharma ahe?